Categories
Tallahassee Uncategorized

Pho Me

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của Tallahassee Democrat Pho Me Vietnamese noodle bar ladles up savory soups By Jennifer Portman http://www.tallahassee.com/story/life/food/2014/09/26/pho-vietnamese-noodle-bar-ladles-savory-soups/16256333/ Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. ADDRESS: 2320 Apalachee Pkwy, Ste E, Tallahassee, FL 32301 PHONE: (850) 597-9051 FACEBOOK: […]


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của Tallahassee Democrat

Pho Me Vietnamese noodle bar ladles up savory soups
By Jennifer Portman

http://www.tallahassee.com/story/life/food/2014/09/26/pho-vietnamese-noodle-bar-ladles-savory-soups/16256333/


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

ADDRESS: 2320 Apalachee Pkwy, Ste E, Tallahassee, FL 32301

PHONE: (850) 597-9051

FACEBOOK: https://www.facebook.com/PhoMeNoodleBar

EMAIL: phomenoodlebar@gmail.com
Your Ad Here

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo

Leave a Reply