Doanh số nhà hàng và lưu lượng truy cập giảm mạnh trong tháng Bảy và sự cạnh tranh khốc liệt khi tìm nhân viên có kinh nghiệm trong thị trường lao động

Theo tin TDn2K (Transforming Data into Knowledge) hay prweb.com Restaurant Performance Hits a Wall in July, Intensified by Staffing Headaches Same-store sales growth was -1.0 percent during July, same-store traffic growth was -4.0 percent. This update comes from Black Box Intelligence™ data from TDn2K™, based on weekly sales from over 31,000 locations representing 170+ brands […]