Nhà hàng Jack’s Family kỷ niệm lễ tựu trường với cà phê miễn phí không cần mua cho giáo viên khi quay trở lại trường học dạy trực tiếp hay trên mạng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của Jack’s Family Restaurants hay prnewswire.com


Nhà hàng Jack’s Family kỷ niệm lễ tựu trường với cà phê miễn phí không cần mua cho giáo viên khi quay trở lại trường học dạy trực tiếp hay trên mạng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020

Các giáo viên sẽ được cảm ơn vì công việc của họ tại tất cả các địa điểm của Jack trên khắp miền Nam từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020

BIRMINGHAM, Alabama
Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Nhà hàng Jack’s Family tổ chức lễ kỷ niệm các giáo viên khi họ quay trở lại trường học trực tiếp hay trên mạng với cà phê miễn phí không cần mua tại tất cả các địa điểm của Jack’s Family từ ngày 17 đến 21 tháng 8.

Tất cả giáo viên có thể nhận cà phê miễn phí từ Jack’s Family khi lái xe drive-thru hoặc trong nhà hàng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu cho đến 9 giờ sáng với ID trường hợp lệ. Giáo viên có thể chọn giữa một ly cà phê nóng hoặc đá miễn phí cỡ bình thường với giới hạn một ly cho mỗi khách.

“Trở thành một người hàng xóm tốt và hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ là một phần trong DNA của Jack”, Todd Bartmess nói (CEO của Jack’s Family ). “Tặng cà phê miễn phí cho các giáo viên chăm chỉ của chúng tôi khi họ bắt đầu một năm học bất thường là một cách nhỏ mà chúng tôi hy vọng để nói ‘cảm ơn’ vì tất cả những gì họ làm.”

Trong suốt lịch sử 60 năm của mình, Jack’s Family Restaurants đã hỗ trợ các cộng đồng địa phương của mình bằng cách ủng hộ, cho dù bằng cách quyên góp thực phẩm cho các trường học địa phương, tổ chức các cuộc gây quỹ thông qua Jack’s Family Fund hoặc cung cấp các giao dịch cho những người phục vụ cộng đồng.

Để tìm hiểu thêm về Jack’s, vui lòng truy cập https://www.eatatjacks.com/.


Jack’s Family Restaurants Celebrates Back-To-School With Free Coffee For Teachers
From Aug. 17-21, teachers will be thanked for their work at all Jack’s locations across the South

BIRMINGHAM, Ala., Aug. 12, 2020 /PRNewswire/ — Jack’s Family Restaurants celebrates teachers as they head back to school – whether virtually or in-person – with free coffee at all Jack’s locations Aug. 17–21, no purchase necessary.

All teachers can receive their free coffee from Jack’s, in the drive-thru or in the restaurant, Monday through Friday until 9 a.m. with a valid school ID. Teachers can choose between a free hot or iced regular-sized coffee, limit one per guest.

“Being a good neighbor and supporting the communities we serve is part of the Jack’s DNA,” said Jack’s CEO Todd Bartmess. “Offering free coffee to our hardworking teachers as they kick off an unusual school year is a small way we hope to say ‘thank you’ for everything they do.”

Throughout its 60-year history, Jack’s Family Restaurants has supported its local communities by giving back, whether by donating food to local schools, hosting fundraisers through the Jack’s Family Fund or offering deals to those who serve the community.

To learn more about Jack’s, please visit https://www.eatatjacks.com/.

About Jack’s Family Restaurant
Founded in 1960 in Homewood, Alabama, Jack’s Family Restaurants started as Jack’s Hamburgers in a walk-up hamburger stand that served burgers, fries, sodas and shakes and has now grown to almost 200 locations in four states in the south. Jack’s serves its guests quality food, with an emphasis on community involvement and charitable giving. For more information, visit eatatjacks.com or follow them on Facebook, Instagram or Twitter.

Media Contact:
Callie Head
callie@spmcommunications.com
817-329-3257

SOURCE Jack’s Family Restaurants

Related Links

Home Page


https://www.prnewswire.com/news-releases/jacks-family-restaurants-celebrates-back-to-school-with-free-coffee-for-teachers-301110999.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.