Rewards Network ra thông báo hỗ trợ các nhà hàng trong suốt mùa đông trong cuộc thi tặng 50 nghìn đô la Hoa Kỳ: ‘Restaurant Resilient $50K Giveaway’


Theo tin Rewards Network hay prnewswire.com

Rewards Network ra thông báo hỗ trợ các nhà hàng trong suốt mùa đông trong cuộc thi tặng 50 nghìn đô la Hoa Kỳ: ‘Restaurant Resilient $50K Giveaway’

Hạn chót để các nhà hàng nộp bài dự thi là ngày 4 tháng 12 năm 2020

Năm nhà hàng đoạt giải thưởng lớn sẽ nhận được 10.000 đô la mỗi nhà hàng

CHICAGO
Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Rewards Network®, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, tiếp thị và khách hàng thân thiết cho ngành nhà hàng hôm nay đã công bố tặng 50 nghìn đô la Hoa Kỳ cho các nhà hàng trong ‘Restaurant Resilient $50K Giveaway’. Công ty sẽ trao 10.000 đô la cho năm nhà hàng mỗi nhà hàng để hỗ trợ họ trong những tháng mùa đông.

Để tham gia cuộc thi thì các nhà hàng sẽ phải hoàn thành một cuộc khảo sát ngắn trước ngày 4 tháng 12 năm 2020. Các bài dự thi sẽ chủ yếu được đánh giá dựa trên các câu trả lời tối đa 150 chữ cho các câu hỏi trong cuộc khảo sát sau đây:

1) Quý vị nghĩ nhà hàng của bạn có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng của bạn?
2) Quý vị sẽ sử dụng 10.000 đô la như thế nào?

Một ủy ban nội bộ gồm các nhân viên của Rewards Network sẽ xem xét các bài nộp với việc lựa chọn nhà hàng thắng cuối cùng được quyết định bởi ba nhân viên từ các nhóm tiếp thị, bán hàng và vận hành của Rewards Network khi tất cả đều là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao dành cho tiếp thị và tài chính nhà hàng địa phương . Ủy ban sẽ chọn và thông báo cho những nhà hàng thắng vào ngày 18 tháng 12 và sẽ được thông báo công khai vào tháng 1 năm 2021.

“Các chủ nhà hàng đã cho chúng tôi thấy sức mạnh của sự kiên cường và có thể sẽ phải đối mặt với con đường chông gai phía trước trong vài tháng tới.” Linda Bartman nói (CMO tại Rewards Network nói – CMO at Rewards Network.). “Chúng tôi rất vui mừng ra mắt chương trình tặng quà này như một cơ hội để chúng tôi có thể cung cấp một số hỗ trợ tài chính cho các nhà hàng thắng cuộc trong những tháng mùa đông khó khăn tiềm ẩn.”

Để tìm hiểu thêm về ‘Restaurant Resilient $50K Giveaway’ và để biết đầy đủ các quy tắc và hướng dẫn của cuộc thi xin vui lòng truy cập vào đây. Các nhà hàng cũng có thể tìm thấy các tài nguyên bổ sung trên blog của Rewards Network bao gồm các mẹo về cách chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ COVID-19.


Rewards Network Announces ‘Restaurant Resilient $50K Giveaway’ to Support Restaurants During the Winter
Deadline for restaurants to enter submissions is December 4th, 2020

Five Grand Prize winning restaurants will receive $10,000 each

CHICAGO, Nov. 20, 2020 /PRNewswire/ — Rewards Network®, a provider of financing, marketing, and loyalty services to the restaurant industry, today announced its first-ever ‘Restaurant Resilient $50K Giveaway’. The company will award $10,000 to five restaurants each to help support them during the winter months.

To enter the contest, restaurants will have to complete a short survey by December 4. Submissions will be primarily judged on 150-word maximum responses to the following questions within the survey:

1) What do you think your restaurant means to your community?
2) How would you use the $10,000?

An internal committee of Rewards Network employees will review submissions, with the final winner selection decided by three employees from a cross-section of Rewards Network’s marketing, sales, and operations teams, all of whom are highly qualified professionals dedicated to local restaurant marketing and finance. The committee will choose and notify the winners on December 18 and will be announced publicly in January 2021.

“Restaurant owners have shown us the power of resilience and will likely face a rough road ahead for the next few months,” said Linda Bartman, CMO at Rewards Network. “We’re excited to launch this giveaway as an opportunity for us to be able to provide some financial support to the winning restaurants during the potentially tough winter months.”

To learn more about the Restaurant Resilient $50K Giveaway and for complete contest rules and guidelines, please visit here. Restaurants can also find additional resources on Rewards Network’s blog including tips for how to prepare for the holiday season during COVID-19.

About Rewards Network
Headquartered in Chicago, IL, Rewards Network is a privately held fintech company powering the largest card-linked dining rewards programs in the United States and providing financial and marketing services to thousands of restaurants nationally.

Since 1984, Rewards Network has offered its dining programs in partnership with major airlines, hotel chains, and other leading loyalty marketing programs in the country. Our millions of members include guests who spend hundreds of millions of dollars annually at participating restaurants and in return, earn cash back, airline miles, hotel points, college savings, fuel discounts, and retail savings. For more information, visit RewardsNetwork.com.

SOURCE Rewards Network

Related Links

Attract full-price guests to your restauranthttps://www.prnewswire.com/news-releases/rewards-network-announces-restaurant-resilient-50k-giveaway-to-support-restaurants-during-the-winter-301177908.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.