Nhà Hàng Pho Time bán giảm giá 40% từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối trong thứ Hai ngày 30/3

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang Facebook.com của Pho Time


Nhà Hàng Pho Time bán giảm giá 40% từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối trong thứ Hai ngày 30/3/15

Come and try Our Freshest, Healthiest, and Flavorful-est for 40% Off on This coming Monday from 4:00 pm – 6:00 pm


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

SOURCE: Pho Time

ADDRESS: 130 Sudley Road, Manassas, VA 20109

PHONE: 703-365-7700

WEB: http://www.pho-time.com/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/photimemanassas
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo

Add a Comment