Month: August 2020

Giao dịch chuỗi nhà hàng Hoa Kỳ sụt giảm đã cải thiện thành một con số lần đầu tiên sau 21 tuần sụt giảm hai con số kể từ tháng 3 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Financialnewsmedia.com hay prnewswire.com Giao dịch chuỗi nhà hàng Hoa Kỳ sụt giảm đã cải thiện thành một con số lần đầu tiên sau 21 tuần sụt giảm hai con số kể từ tháng 3 năm 2020 Trong tuần kết thúc vào ngày...

Bình luận Tin tức của Financialnewsmedia.com: Ghost Kitchens – Nhà bếp ma

Theo nguồn tin trên trang mạng của Financialnewsmedia.com hay prnewswire.com Bình luận Tin tức Ghost Kitchens hỗ trợ chuỗi nhà hàng nhằm tăng doanh số bán hàng trong thời kỳ đại dịch Financialnewsmedia.com Palm Beach, Florida Ngày 20 tháng 8 năm 2020 Nhà bếp ma từng là một chủ...

Nhà hàng Jack’s Family kỷ niệm lễ tựu trường với cà phê miễn phí không cần mua cho giáo viên khi quay trở lại trường học dạy trực tiếp hay trên mạng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Jack’s Family Restaurants hay prnewswire.com Nhà hàng Jack’s Family kỷ niệm lễ tựu trường với cà phê miễn phí không cần mua cho giáo viên khi quay trở lại trường học dạy trực tiếp hay trên mạng từ ngày 17 đến ngày...