Giao dịch chuỗi nhà hàng Hoa Kỳ sụt giảm đã cải thiện thành một con số lần đầu tiên sau 21 tuần sụt giảm hai con số kể từ tháng 3 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của Financialnewsmedia.com hay prnewswire.com


Giao dịch chuỗi nhà hàng Hoa Kỳ sụt giảm đã cải thiện thành một con số lần đầu tiên sau 21 tuần sụt giảm hai con số kể từ tháng 3 năm 2020

Trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8 sự sụt giảm giao dịch của khách hàng tại các chuỗi nhà hàng lớn của Hoa Kỳ đã cải thiện thành một con số là -9% sau 21 tuần sụt giảm hai con số theo báo cáo của NPD Group.

PORT WASHINGTON, N.Y.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020

Trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8 thì sự sụt giảm giao dịch của khách hàng tại các chuỗi nhà hàng lớn đã cải thiện thành một con số sau 21 tuần giảm hai con số theo báo cáo của NPD Group. Giao dịch của khách hàng đã giảm -9% trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8 so với năm trước đã tăng 35 điểm so với mức giảm mạnh nhất -44% trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 4 theo CREST® Performance Alerts của NPD cung cấp một tuần nhanh chóng xem các giao dịch theo chuỗi cụ thể và chia sẻ xu hướng cho 75 chuỗi dịch vụ nhanh, nhanh bình dân, hạng trung và bình dân đại diện cho 53% lưu lượng truy cập nhà hàng thương mại ở Hoa Kỳ

Giao dịch của khách hàng tại các chuỗi nhà hàng dịch vụ nhanh lớn, đại diện cho phần lớn các giao dịch trong ngành, đã giảm -8% so với năm trước trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8. Các chuỗi nhà hàng dịch vụ đầy đủ, bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc đóng cửa bắt buộc. đang dần được dỡ bỏ, các giao dịch khách hàng thực hiện giảm -19% so với năm trước, tăng 57 điểm so với mức giảm mạnh nhất -76% trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 4 so với năm trước.

David Portalatin, cố vấn ngành công nghiệp thực phẩm NPD và tác giả của cuốn sách Các mô hình ăn uống ở Mỹ cho biết: “Mặc dù các giao dịch vẫn giảm, việc chuyển sang các chữ số là một dấu hiệu tích cực cho ngành nhà hàng Hoa Kỳ. “Mặc dù hiện tại chúng tôi đang ở trong tình trạng trung lập, nhưng tôi tin chắc rằng vẫn còn rất nhiều khả năng phục hồi đối với các nhà hàng. Niềm tin của tôi bắt nguồn từ một thực tế: người tiêu dùng không sẵn sàng từ bỏ sự tiện lợi và trải nghiệm bữa ăn nhà hàng mang lại cho họ và gia đình của họ bất chấp mọi rào cản. ”


U.S. Restaurant Chain Transaction Declines Improve Into Single-Digits for the First Time Since March

In the week ending August 16, customer transaction declines at U.S. major restaurant chains improved into the single-digits, -9%, after 21 weeks of double-digit declines, according to The NPD Group.

PORT WASHINGTON, N.Y. (PRWEB) AUGUST 27, 2020

In the week ending August 16, customer transaction declines at major restaurant chains improved into the single-digits after 21 weeks of double-digit declines, reports The NPD Group. Customer transactions were down -9% in week ending August 16 compared to year ago, a +35-point gain from the steepest decline of -44% in week ending April 12, according to NPD’s CREST® Performance Alerts, which provides a rapid weekly view of chain-specific transactions and share trends for 75 quick service, fast casual, midscale, and casual dining chains representing 53% of the commercial restaurant traffic in U.S.

Customer transactions at major quick service restaurant chains, which represent the bulk of industry transactions, were down -8% compared to year ago in the week ending August 16. Full service chain restaurants, which were most impacted by the mandated dine-in closures that are slowly being lifted, realized customer transactions declines of -19% versus year ago, a +57-point gain from the steepest decline of -76% in week ending April 12 compared to year ago.

“Although transactions are still down, the move into the single-digits is a positive sign for the U.S. restaurant industry,” says David Portalatin, NPD food industry advisor and author of Eating Patterns in America. “Although we’re stuck in neutral for now, I firmly believe there is still a lot of upside recovery for restaurants. My belief is rooted in one reality: consumers are not willing to give up on the convenience and experience a restaurant meal brings to them and their families regardless of the barriers.”
-30-

About The NPD Group, Inc.
NPD offers data, industry expertise, and prescriptive analytics to help our clients grow their businesses in a changing world. Over 2,000 companies worldwide on us to help them measure, predict, and improve performance across all channels, including brick-and-mortar and e-commerce. We have offices in 27 cities worldwide, with operations spanning the Americas, Europe, and APAC. Practice areas include apparel, appliances, automotive, beauty, books, B2B technology, consumer technology, e-commerce, fashion accessories, food consumption, foodservice, footwear, home, juvenile products, media entertainment, mobile, office supplies, retail, sports, toys, video games, and watches. For more information, visit npd.com. Follow us on Twitter: @npdgroup.


https://www.prweb.com/releases/u_s_restaurant_chain_transaction_declines_improve_into_single_digits_for_the_first_time_since_march/prweb17354690.htm

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.