100.000 nhà hàng trong Hoa Kỳ đã đóng cửa sau 6 tháng vì đại dịch COVID-19 và nếu không có đầu tư của chính phủ thì hàng nghìn nhà hàng khác có thể đóng cửa trong sáu tháng tới


Theo tin National Restaurant Association hay prnewswire.com

100.000 nhà hàng đóng cửa sau 6 tháng vì đại dịch
Nếu không có đầu tư của chính phủ, hàng nghìn nhà hàng khác có thể đóng cửa trong sáu tháng tới

WASHINGTON
Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Sáu tháng sau khi các nhà hàng đóng cửa đầu tiên vì đại dịch coronavirus, ngành công nghiệp nhà hàng đang ở trong tình trạng lấp lửng. Theo một cuộc khảo sát mới được công bố hôm nay của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia (National Restaurant Association), gần 1 trong 6 nhà hàng (đại diện cho gần 100.000 nhà hàng) đóng cửa vĩnh viễn hoặc dài hạn; gần 3 triệu lao động vẫn chưa có việc làm; và ngành công nghiệp này đang trên đà giảm doanh thu 240 tỷ đô la vào cuối năm nay.

Cuộc khảo sát hỏi các nhà điều hành nhà hàng về tác động trong sáu tháng của đại dịch đối với doanh nghiệp của họ, cho thấy rằng hầu hết các nhà hàng vẫn đang vật lộn để tồn tại và không mong đợi vị trí của họ sẽ cải thiện trong sáu tháng tới. Các phát hiện bao gồm:

Chi tiêu của người tiêu dùng tại các nhà hàng vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường trong tháng Tám. Nhìn chung, doanh số bán hàng đã giảm trung bình 34%.
Phân tích của hiệp hội cho thấy ngành dịch vụ thực phẩm đã mất 165 tỷ đô la doanh thu từ tháng 3 đến tháng 7 và đang trên đà mất 240 tỷ đô la trong năm nay.
Nghiên cứu của chúng tôi ước tính rằng vào năm 2020, ít nhất 100.000 nhà hàng sẽ đóng cửa, nhưng phạm vi đóng cửa ban đầu sẽ không được biết cho đến khi thống kê của chính phủ được công bố trong những tháng tới.
60% người điều hành cho biết tổng chi phí hoạt động của nhà hàng (tính theo phần trăm doanh thu) cao hơn so với trước khi bùng phát COVID-19.
Trung bình, các nhà điều hành nhà hàng cho biết mức nhân viên hiện tại của họ chỉ bằng 71% so với mức thông thường nếu không có COVID-19.
Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng gần đây, 56% người lớn cho biết họ biết về một nhà hàng trong cộng đồng của họ đã đóng cửa vĩnh viễn trong đại dịch.

“Đối với một ngành được xây dựng dựa trên dịch vụ và lòng hiếu khách, sáu tháng qua đã thách thức sự hiểu biết cốt lõi về doanh nghiệp của chúng tôi,” Tom Bené nói (Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia – President & CEO of the National Restaurant Association). “Sự sống còn của chúng tôi đối với điều này phụ thuộc vào sự sáng tạo và tinh thần kinh doanh của chủ sở hữu, nhà điều hành và nhân viên. Trên toàn bộ hội đồng quản trị, từ chủ sở hữu độc lập đến nhà điều hành nhượng quyền đa đơn vị, nhà hàng đang thua lỗ hàng tháng và họ tiếp tục đấu tranh để phục vụ cộng đồng của mình và hỗ trợ nhân viên của họ. ”

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 40% nhà điều hành cho rằng không chắc nhà hàng của họ sẽ vẫn hoạt động trong sáu tháng kể từ bây giờ nếu không có gói cứu trợ bổ sung nào từ chính phủ liên bang. Hiệp hội đã nêu bật điều này cho Quốc hội và hàng chánh Chính Quyền của Trump trong một lá thư được gửi hôm nay, yêu cầu họ sử dụng sự hỗ trợ của lưỡng đảng để thông qua các chương trình kinh doanh nhỏ trong các dự luật độc lập.

“Cuộc khảo sát này nhắc nhở chúng tôi rằng các chủ sở hữu độc lập và các đơn vị nhượng quyền nhỏ không có thời gian ở bên họ,” Sean Kennedy nói, (phó chủ tịch điều hành về các vấn đề công của Hiệp hội- executive vice president, Training and Certification for the National Restaurant Association) . “Những gián đoạn đang diễn ra và sự không chắc chắn khiến các chủ sở hữu này không thể lên kế hoạch cho tuần tới, ít hơn nhiều vào năm sau. Quốc hội sắp rời Washington để tham gia cuộc bầu cử – chúng tôi cần họ tập trung vào các giải pháp cơ bản, ngắn hạn để đảm bảo lưỡng đảng ủng hộ và đã thông qua một hoặc cả hai phòng. Chúng tôi kêu gọi thông qua ngay lập tức các phòng này trong khi chúng tôi làm việc với các nhà lập pháp về các yếu tố toàn diện của ‘Kế hoạch phục hồi nhà hàng’ của chúng tôi.”

“Ngành dịch vụ thực phẩm là nhà tuyển dụng lớn thứ hai trong khu vực tư nhân của quốc gia và đã bơm hơn 2 nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế cho đến khi chúng tôi đóng cửa đột ngột,” Kennedy tiếp tục nói. “Đầu tư vào một ngành mà người tiêu dùng yêu thích và cung cấp năng lượng cho nền kinh tế là một động thái kinh tế và kinh doanh tốt cho Quốc hội khi họ tìm kiếm động lực lớn nhất cho sự phục hồi của họ.”

Tìm hiểu thêm về các đề xuất khôi phục của Hiệp hội trong Kế hoạch phục hồi nhà hàng.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2916152-1&h=3820441455&u=https%3A%2F%2Frestaurant.org%2Fmanage-my-restaurant%2Fbusiness-operations%2Fcovid19%2Frestaurant-industry-blueprint-for-revival&a=Blueprint+for+Restaurant+Revival


100,000 Restaurants Closed Six Months into Pandemic
Without government investment, thousands more could close in next six months

WASHINGTON, Sept. 14, 2020 /PRNewswire/ — Six months following the first shutdown of restaurants for the coronavirus pandemic, the restaurant industry is in limbo. According to a new survey released today by the National Restaurant Association, nearly 1 in 6 restaurants (representing nearly 100,000 restaurants) is closed either permanently or long-term; nearly 3 million employees are still out of work; and the industry is on track to lose $240 billion in sales by the end of the year.

The survey, which asked restaurant operators about the six-month impact of the pandemic on their businesses, found that overwhelmingly, most restaurants are still struggling to survive and don’t expect their position to improve over the next six months. The findings include:

Consumer spending in restaurants remained well below normal levels in August. Overall, sales were down 34% on average.
Association analysis shows that the foodservice industry has lost $165 billion in revenue March–July and is on track to lose $240 billion this year.
Our research estimates that for 2020, at least 100,000 restaurants will close, but the initial scope of closures won’t be known until government statistics are released in the months ahead.
60% of operators say their restaurant’s total operational costs (as a percent of sales) are higher than they were prior to the COVID-19 outbreak.
On average, restaurant operators say their current staffing levels are only 71% of what they would typically be in the absence of COVID-19.
In a recent consumer survey, 56% of adults said they are aware of a restaurant in their community that permanently closed during the pandemic.
“For an industry built on service and hospitality, the last six months have challenged the core understanding of our business,” said Tom Bené, President & CEO of the National Restaurant Association. “Our survival for this comes down to the creativity and entrepreneurship of owners, operators, and employees. Across the board, from independent owners to multi-unit franchise operators, restaurants are losing money every month, and they continue to struggle to serve their communities and support their employees.”

The survey also found that 40% of operators think it is unlikely their restaurant will still be in business six months from now if there are no additional relief packages from the federal government. The Association highlighted this for Congress and the Trump Administration in a letter sent today, asking them to use bipartisan support to pass small business programs in stand-alone bills.

“This survey reminds us that independent owners and small franchisees don’t have time on their side,” said Sean Kennedy, executive vice president of Public Affairs for the Association. “The ongoing disruptions and uncertainty make it impossible for these owners to plan for next week, much less next year. Congress is about to leave Washington for the elections – we need them to focus on the short-term, basic solutions that have secured bipartisan support and passed one or both chambers. We urge immediate passage of these while we work with lawmakers on the comprehensive elements of our ‘Blueprint for Restaurant Revival.’

“The foodservice industry was the nation’s second largest private sector employer and pumped more than $2 trillion into the economy right up until our sudden shutdown,” Kennedy continued. “Making an investment in an industry that consumers love and that powers the economy is a good business and economic move for Congress as they search for the biggest bang for their recovery buck.”

Learn more about the Association’s recovery proposals in the Blueprint for Restaurant Revival.

About the National Restaurant Association
Founded in 1919, the National Restaurant Association is the leading business association for the restaurant industry, which comprises 1 million restaurant and foodservice outlets and a workforce of 15.6 million employees. We represent the industry in Washington, D.C., and advocate on its behalf. We sponsor the industry’s largest trade show (National Restaurant Association Show); leading food safety training and certification program (ServSafe); unique career-building high school program (the NRAEF’s ProStart). For more information, visit Restaurant.org and find us on Twitter @WeRRestaurants, Facebook and YouTube.

SOURCE National Restaurant Association

Related Links

https://restaurant.org/Homehttps://www.prnewswire.com/news-releases/100-000-restaurants-closed-six-months-into-pandemic-301130280.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.