Theo tin Demizine Technology Liệu cuối cùng các nhà hàng và nhà sản xuất thực phẩm có tái chế nước của họ không? VANCOUVER, BC Ngày 19 tháng 11 năm 2021 Công nghệ Demizine hôm nay đã công bố việc giới thiệu một bồn rửa tái chế độc lập...