Month: June 2022

Krispy Kreme bán giá $5.01 một tá Donuts Original Glazed tại Hoa Kỳ theo giá xăng trung bình trong quốc gia cho một gallon xăng vào Thứ Tư ngày 15 tháng 6 năm 2022

Theo tin Krispy Kreme hay businesswire.com Krispy Kreme bán giá $5.01 một tá Donuts Original Glazed tại Hoa Kỳ theo giá xăng trung bình trong quốc gia cho một gallon xăng vào Thứ Tư ngày 15 tháng 6 năm 2022 KRISPY KREME® TAPS ‘STRATEGIC DOUGHNUT RESERVE’ TO HELP GUESTS...