Dữ liệu khách hàng của Restaurant365 cho thấy doanh số bán hàng tăng 5% so với cùng kỳ nhưng mức tăng chi phí thực phẩm 13% và mức lao động tăng 8%


Theo tin Subway Restaurants hay prnewswire.com

Dữ liệu khách hàng của Restaurant365 tiết lộ doanh số bán hàng tăng 5% so với cùng kỳ trong số những thay đổi khác trong xu hướng ngành

Mặc dù doanh số bán hàng tăng nhưng các nhà điều hành vẫn phải hành động để chống lại mức tăng chi phí thực phẩm 13% và mức lao động tăng 8%.

IRVINE, CA
Ngày 30 tháng 8 năm 2023

Restaurant365, phần mềm quản lý doanh nghiệp nhà hàng tất cả trong một hàng đầu, đã chia sẻ những hiểu biết mới về ngành nhà hàng, bao gồm các xu hướng kinh tế, bán hàng, lực lượng lao động, hoạt động và sở thích của người tiêu dùng.

Những phát hiện này dựa trên dữ liệu khách hàng được thu thập từ quý 2 năm 2022 đến quý 2 năm 2023 và một cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng 7 năm 2023 với sự tham gia của 14.000 địa điểm trong các phân khúc ăn uống bình dân và cao cấp, đồ ăn nhanh bình dân và phục vụ nhanh. Những số liệu thống kê này đã được chia sẻ bởi Tony Smith, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của Restaurant365, trong hội nghị người dùng Tour chuyển đổi nhà hàng quốc gia đầu tiên nhằm giúp các nhà điều hành nhà hàng chuẩn bị tốt hơn cho nửa cuối năm 2023.

Lạm phát tiếp tục là vấn đề
Cuộc thăm dò ý kiến khách hàng vào tháng 7 năm 2023 cho thấy 74% số người được hỏi nhận thấy chi phí thực phẩm tăng lên, với mức tăng trung bình là 13%. 53% nhà khai thác đã giảm giá vốn hàng bán (COGS) thông qua việc theo dõi hàng tồn kho tốt hơn.

Chi phí lao động ngày càng tăng
83% nhà hàng được thăm dò tiếp tục chứng kiến chi phí lao động tăng, với mức tăng trung bình là 8%. Tuyển dụng và giữ chân nhân viên vẫn là một thách thức, với 50% số người được hỏi cho rằng đây là thách thức lớn nhất của họ vào năm 2023. 53% đã chuyển sang đưa ra mức lương cao hơn để cạnh tranh giành nhân viên.

Những thay đổi trong sở thích ăn uống của người tiêu dùng
Khách hàng của Restaurant365 đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng doanh số trung bình đáng khích lệ là 5% từ quý 2 năm 2022 đến quý 2 năm 2023, đồng thời ghi nhận sự thay đổi trong sở thích ăn uống của người tiêu dùng. Dữ liệu khách hàng cho thấy trong cùng khung thời gian này, hoạt động ăn uống tại chỗ đã tăng 9,2%, doanh số bán hàng mang đi giảm 6,1% và doanh số giao hàng vẫn tương đối ổn định với mức giảm 0,1%.

Smith cho biết: “Mặc dù không ai có thể dự đoán những thay đổi đột ngột trong sở thích của người tiêu dùng, nhưng các nhà khai thác có thể tự chuẩn bị và sẵn sàng nhanh chóng điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi này”. “Sử dụng dữ liệu do phần mềm hỗ trợ của nhà hàng thu thập để xác định dòng doanh thu nào có giá trị lớn nhất, tạo ra các thực đơn có lợi hơn cũng như kiểm soát hàng tồn kho và chi phí lao động chỉ là một số cách mà các nhà điều hành có thể tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng và duy trì có lợi nhuận trong một thị trường đang thay đổi.”

Giới thiệu về Restaurant365®
Restaurant365 là giải pháp kế toán, kiểm kê, lập kế hoạch, tính lương và nhân sự dựa trên đám mây tất cả trong một hàng đầu trong ngành được phát triển dành riêng cho các nhà hàng. Phần mềm quản lý doanh nghiệp nhà hàng của R365 đơn giản hóa công việc quản lý hàng ngày cho người điều hành, cho phép họ kiểm soát chi phí thực phẩm và tối ưu hóa lao động. Việc tích hợp và API mở cho phép Restaurant365 kết nối với các hệ thống khác bao gồm nhà cung cấp POS, nhà cung cấp và ngân hàng. Kết quả là báo cáo chính xác, kịp thời, cung cấp cái nhìn rõ ràng và đầy đủ về hoạt động kinh doanh của họ. Restaurant365 có trụ sở tại Irvine, California với văn phòng ở Austin, Texas. Công ty được hỗ trợ bởi Bessemer Venture Partners, ICONIQ, KKR, L Catterton và Serent Capital. Thông tin bổ sung có sẵn tại www.restaurant365.com.

Liên hệ qua phương tiện truyền thông
Restaurant365@nextpr.com

NGUỒN Restaurant365


Restaurant365 Customer Data Reveals 5% Increase in YOY Sales Among Other Shifts in Industry Trends

Despite increased sales, operators must take action to combat a 13% increase in food costs and an 8% increase in labor.

IRVINE, Calif., Aug. 30, 2023 /PRNewswire/ — Restaurant365, the leading all-in-one restaurant enterprise management software, has shared new restaurant industry insights including economic, sales, workforce, operational, and consumer preference trends.

The findings are based on customer data collected from Q2 of 2022 to Q2 of 2023 and a poll conducted in July 2023 representing 14,000 locations within the fine and casual dining, fast casual, and quick serve segments. These statistics were shared by Tony Smith, CEO and Co-Founder of Restaurant365, during the first national Restaurant Transformation Tour user conference to help restaurant operators better prepare for the second half of 2023.

Inflation continues to be an issue
The July 2023 customer poll showed 74% of respondents have seen an increase in food costs, with an average increase of 13%. 53% of operators have reduced their cost of goods sold (COGS) through better inventory tracking.

Labor costs are on the rise
83% of restaurants polled continue to see a rise in labor costs, with an average increase of 8%. Recruiting and retaining staff remains a challenge, with 50% of respondents citing it as their biggest challenge in 2023. 53% have turned to offering higher wages to compete for staff.

Changes in consumer dining preferences
Restaurant365 customers have seen an encouraging average sales growth of 5% from Q2 of 2022 to Q2 of 2023 while noting a shift in consumer dining preferences. Customer data shows that within this same timeframe, on-premise dining has increased by 9.2%, takeout sales have dropped by 6.1%, and delivery sales have remained relatively flat with a 0.1% decrease.

“While nobody can predict sudden shifts in consumer preferences, operators can prepare themselves and be ready to quickly pivot to accommodate these changes,” states Smith. “Using the data collected by your restaurant’s back-office software to determine which streams of revenue are of greatest value, create more profitable menus, and control inventory and labor costs are just a few of the ways that operators can continue to drive sales and stay profitable in a changing market.”

About Restaurant365®
Restaurant365 is the industry’s leading all-in-one, cloud-based accounting, inventory, scheduling, payroll, and HR solution developed specifically for restaurants. R365’s restaurant enterprise management software simplifies day-to-day management for operators, allowing them to control food costs and optimize labor. Integrations and open APIs enable Restaurant365 to connect with other systems including POS providers, vendors, and banks. The result is accurate, timely reporting that provides a clear and complete view of their businesses. Restaurant365 is based in Irvine, California with an office in Austin, Texas. The company is backed by Bessemer Venture Partners, ICONIQ, KKR, L Catterton, and Serent Capital. Additional information is available at www.restaurant365.com.

Media Contact
restaurant365@nextpr.com

SOURCE Restaurant365https://www.prnewswire.com/news-releases/restaurant365-customer-data-reveals-5-increase-in-yoy-sales-among-other-shifts-in-industry-trends-301912791.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.