Mr. Bánh Mì


Theo nguồn tin trên trang mạng của rockvillenights.com

MR. BÁNH MÌ OPENING IN ROCKVILLE (PHOTOS)

http://www.rockvillenights.com/2013/12/mr-banh-mi-menu-photos-mr-banh-mi-opens.html

Source: Eater in DC

Alba Osteria, Mr. Banh Mi Open

http://dc.eater.com/tags/mr-banh-mi

Mr Banh Mi
Mr Banh Mi

ADDRESS: 785 Rockville Pike Rockville, MD 20852

Leave a Reply