Saigon #1


Theo nguồn tin của Virginian-Pilot trên trang mạng hamptonroads.com

Pho will warm you up at Saigon #1
By Steve Attenweiler

http://hamptonroads.com/2013/12/pho-will-warm-you-saigon-1

ADDRESS: 448 Newtown Rd, Virginia Beach, VA 23462
PHONE: (757) 518-0307

Leave a Reply