Categories
San Jose Uncategorized

Pho Kim Long

Theo nguồn tin trên trang của sanjose.com SOURCE: sanjose.com Pho Kim Long Delivers Great Vietnamese Soups in a Hurry BY NGOC NGO http://www.sanjose.com/2015/02/18/pho-kim-long-delivers-great-vietnamese-soups-in-a-hurry/ Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. ADDRESS: 3504 Davis Drive, Morrisville, NC 27560 PHONE: (720) 343-0521 FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Pho-919-Restaurant/1566137993616237 ADDRESS: […]


Theo nguồn tin trên trang của sanjose.com

SOURCE: sanjose.com

Pho Kim Long Delivers Great Vietnamese Soups in a Hurry

BY NGOC NGO

http://www.sanjose.com/2015/02/18/pho-kim-long-delivers-great-vietnamese-soups-in-a-hurry/


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

ADDRESS: 3504 Davis Drive, Morrisville, NC 27560

PHONE: (720) 343-0521

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Pho-919-Restaurant/1566137993616237


ADDRESS: 2082 N. Capitol Ave., San Jose, CA 95132

PHONE: 408.946.2181Your Ad Here

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo

Leave a Reply